امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پاورپوینت بیماری های هلو

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

سفیدک پودری هلو و شلیل

کنترل بیماری

کنترل شیمیایی

بیماری سفیدک سطحی هلو و شلیل

مبارزه

پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl

علائم بیماری

عامل بیماری

چرخه بیماری

مبارزه

شته سبز هلوMyzus persicae

شکل شناسی

زیست شناسی

خسارت

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی