امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری کانون فرهنگی و تفریحی رشد

0

تعداد صفحات: 22 صفحه

موقعیت و محل کارآموزی

شرح فعالیت کارآموزی

اداره حسابداری

پرداخت حقوق و دستمزد

هزینه

رسیدگی

گروه بودجه و تشکیلات

سیستم اطلاعاتی مالی

اجزای سیستم مالی

نیروی انسانی

رئیس حسابداری

حسابدار

مبانی حسابداری

ثبت درآمد و هزینه در دفاتر حسابداری

مبنای نقدی

مبنای نیمه تعهدی

مبنای تعهدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل شده

بودجه بندی

بهای تمام شده

روشهای طبقه بندی هزینه ها

مراکز هزینه

بودجه

تامین در آمد

خرید و دانلود | 27,000 تومان
تبلیغات متنی