امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

کارآموزی دیفرانسیل ایران خودرو

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

تاریخچه تاسیس ایران خودرو

ساخت سواری

دیفرانسیل (خودرو)

ساختمان و اجزای تشکیل دهنده ی دیفرانسیل

وظایف دیفرانسیل

تقلیل سرعت

تغییر جهت نیرو

تقسیم نیرو بر چرخ ها

انواع دیفرانسیل در خودروها

دیفرانسیل ساده

سیستم چهار چرخ محرک

دیفرانسیل کمک دار

جهت نیرو در دیفرانسیل خورشیدی

دیفرانسیل های بدون لغزش

حرکت آونگ و انتگرال بیضوی

صور مختلف معادلات دیفرانسیل

معادله دیفرانسیل همگن

معادلات دیفرانسیل خطی

معادله دیفرانسیل

خرید و دانلود | 23,000 تومان
تبلیغات متنی