امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

جعل و تزویر در قانون مجازات های اسلامی

0

تعداد صفحات : 30 صفحه

جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی

جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران

جعل در اسناد

فرق بین ادعای جعل با دعوی تردید

جعل ادعاست و محتاج اثبات

فرق دعوای جعل و انکار و تردید با ادعای صوری بودن سند

ادعای جعل/ مفهوم و اقسام دعوای جعل

جعل ادعاست و نیازمند اثبات.

جمع و تقابل ادعای جعل با انکار و تردید

تعارض ادعای جعل وپرداختن دین

جعل و سوء استفاده از سفید امضاء

اقسام دعوای جعل

رسیدگیبه ادعای جعل

آئین رسیدگی به ادعا

موعد طرح ادعا

دادن دلیل

اعلام استفاده از سند و ارائه اصل آن

حکومت رای کیفری بر حقوقی

موارد برخورد

مسائل مهم موضوع

قلمرو مفاد حکم کیفری

شرایط اعتبار امر قضاوت شده کیفری

لزوم قطعی بودنرای کیفری

منابع

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی