امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی اجرای ساختمان های بتنی

0

تعداد صفحات: 82 صفحه

اجرای ساختمانهای بتنی

تخریب ساختمان قدیمی

خاک برداری

شناژبندی فنداسیون

آرماتوربندی فنداسیون

بتن ریزی فنداسیون

آرماتوربندی ستون

قالب بندی ستون بتنی

بتون ریزی ستون

اجرای تیر بتونی

اجرای تیرچه

شمع بندی

اجرای سقف تیرچه بلوک

بتون ریزی سقف

نگهداری از بتن اجرا شده

قالب بندی وشبکه گزاری پله بتونی

خرید و دانلود - 57000 تومان
تبلیغات متنی