امروز شنبه 12 اسفند 1402

آموزش معلمان در آلمان

0

نظام آموزشی آلمان

برخورداری از بالاترین سطح آموزش عمومی تحت عنوان (آبیتور) برای دانش آموزان آلمانی رده های سنی 19 سال و بالاتر جهت ورود به نخستین مرحله آموزش مقطع آموزش معلّمان در دانشگاه های تربیت معلّم الزامی است. تعداد دانش جویانی که ثبت نام می کنند با توجه به تقاضای پیش بینی شده مدارس کشور در خصوص نیاز به معلّمان جدید منظم یا محدود نگردیده و تنها در برخی مواقع به واسطه محدودیت ظرفیت دانشگاه ها یا دانشکده های تربیت معلّم محدود می گردد. کلیه دانشجویان دانشکده های آموزش معلّمان در کشور آلمان ملزم به گذراندن دروس آموزش، روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی و فلسفه می باشند. حداقل زمان لازم جهت یادگیری دروس مذکور دوره آموزشی 5 – 4 ساله می باشد. در مقطع آموزش معلّمان 3 – 2 دوره آموزشی کوتاه تحت عنوان آموزش عملی برگزار می گردد. گفتنی است که دوره های آموزشی عملی توسط سازمان های ایالتی برگزار گردیده و توسط وزارء ایالتی مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد پس از گذراندن مرحله نخست آموزشی مجوز ورود به مرحله دوم آموزش معلّمان صادر می گردد.

برخورداری از بالاترین سطح آموزش عمومی تحت عنوان (آبیتور) برای دانش آموزان آلمانی رده های سنی 19 سال و بالاتر جهت ورود به نخستین مرحله آموزش مقطع آموزش معلّمان در دانشگاه های تربیت معلّم الزامی است. تعداد دانش جویانی که ثبت نام می کنند با توجه به تقاضای پیش بینی شده مدارس کشور در خصوص نیاز به معلّمان جدید منظم یا محدود نگردیده و تنها در برخی مواقع به واسطه محدودیت ظرفیت دانشگاه ها یا دانشکده های تربیت معلّم محدود می گردد. کلیه دانشجویان دانشکده های آموزش معلّمان در کشور آلمان ملزم به گذراندن دروس آموزش، روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی و فلسفه می باشند. حداقل زمان لازم جهت یادگیری دروس مذکور دوره آموزشی 5 – 4 ساله می باشد. در مقطع آموزش معلّمان 3 – 2 دوره آموزشی کوتاه تحت عنوان آموزش عملی برگزار می گردد. گفتنی است که دوره های آموزشی عملی توسط سازمان های ایالتی برگزار گردیده و توسط وزارء ایالتی مورد ارزیابی و نظارت قرار می گیرد پس از گذراندن مرحله نخست آموزشی مجوز ورود به مرحله دوم آموزش معلّمان صادر می گردد. مرحله دوم آموزش معلّمان طی دوره زمانی دو ساله ارائه گردیده و توسط وزارت آموزش ایالتی سازماندهی و نظارت می گردد. گفتنی است که این مرحله بدون حضور و همکاری مسؤولین دانشگاه ها برگزار گردیده و به دانشجویان دستمزد تعلق می گیرد. لازم به ذکر است که عمده مدّت زمان مرحله دوم آموزش معلّمان تحت آموزشهای عملی و در قالب سمینارهای آموزش معلّمان ارائه می گردد. در انتهای مرحله دوم آموزش معلّمان دومین امتحان نیز از دانشجویان به عمل می آید. از آنجایی که مرحله اول و دوم جزء مقدماتی آموزش معلّمان محسوب می گردد امتحان نهایی از دانشجویان به عمل می آید. بر این اساس معلّمین بر حسب نمرات مأخوذه، موضوع رشته آموزشی و نیاز مدارس نواحی و مناطق مختلف کشور تقسیم بندی می گردند. پس از مدّت 3 سال از گذشت آموزش رسمی معلّمان کلیه معلّمین مقاطع آموزشی مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت برخورداری از صلاحیت اخلاقی و علمی در زمره کارمندان کشوری قرار می گیرند. نظام آموزشی معلّمان آلمانی به این گونه ایست که اگر معلّمی نخواهد به حرفه معلّمی مبادرت نماید می تواند تا 65 سالگی بدون رسمی مجدد فعالیت نماید. بنابراین در اکثر موارد به خصوص در مدارس ابتدایی حرفه معلّمی شغلی است که حرفه اصلی اکثریت افراد محسوب نمی گردد. باید اذعان داشت که با وجود اعمال سیستم کارآمد آموزش معلّمان در کشور آلمان تربیت معلّمان حرفه ای تا کنون به حد مطلوبی نرسیده است.

برای دانلود مقاله آماده مقایسه آموزش و پرورش آلمان کلیک کنید

  • تاریخ: یکشنبه , 08 بهمن 1402 (13:23)

تبلیغات متنی