امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (EPQ)

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

پرسشنامه شخصیتی آیزنک در سال 1963 جهت سنجش برخی جنبه های شخصیت از جمله درون گرایی و برون گرایی و همچنین تشخیص برخی اختلالات شخصیتی مانند:

روان گسستگی

جامعه ستیزی

روان آزردگی

و مقبولیت اجتماعی برای گروه های سنی متفاوت اعم از خردسالان،نوجوانان و بزرگسالان که دربرگیرنده ی چهل و هشت موضوع می شد، ساخته شد.

بعدها تغییر شکل داده به مرور زمان به شکل امروزی درآمد. دو نوع آزمونی که از آیزنک ارایه می شود یکی مخصوص کودکان از 7 تا 15 سال می باشد و دیگری برای سنین 16 سال به بالا تنظیم شده است.

فرم مخصوص کودکان به جای عامل روان گسسته گرایی، پرخاشگری را می سنجد.

این پرسشنامه به همراه نحوه تفسیر و نمره گذاری و همچنین پرسشنامه به طور کامل می باشد (هم فرم بزرگسالان و هم کودک و نوجوان)

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی