امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

آموزش و پرورش و تربیت معلم چین

0

مقدمه

آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است و از دیر باز از آموزش و پرورش انتظار آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. بنابراین در هر دوره ضرورت ایجاب کرده تا برنامه ریزان و سیاست گذاران آموزشی، معلمان و مسوولان آموزش و پرورش کشور چین، الزامات و مقتضیات زندگی فردا را بشناسند تا بتوانند دا نش و بینش لازم را در کودکان و نوجوانان برای فعالیت در جامعه فردا پرورش دهند.

در دهه های گذشته، کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، با فراز و نشیب فراوانی در انجام رسالت اصلی آموزش و پرورش همچون توان بخشیدن به فرد فرد جامعه در جهت توسعه ی کامل استعدادها و نیز شناخت توانمندی های خلاق آنان کوشیده اند و این هد ف بر سایر اهداف، ارجحیت داشته است. حصول این هدف هر چند دشوار و طولانی است، اما در جهت بهتر زیستن امری ضروری به شمار می آید.

تبلیغات متنی