امروز شنبه 12 اسفند 1402

نقش بازی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

چکیده

سوالات و فرضیه ها

عنوان موضوع مقاله

اهمیت و ضرورت مقاله

متغیرها و تعاریف عملی آن ها

خلاقیت

عملی

پیشرفت تحصیلی

عملی

فرضیه ها

تاریخچه بازی

تعاریف و نظریه های بازی

بازی در فرهنگ

تفاوت آن با ورزش

دیدگاه اسپنر در مورد بازی

دیدگاه لازادوس در مورد بازی

دیدگاه پاتریک در مورد بازی

دیدگاه، مک دوگال در مورد بازی

دیدگاه گروس در مورد بازی

دیدگاه استانلی هال در مورد بازی

تعریفی جامع از بازی

دیدگاه فرومل و بازی

برنامه درسی فروبل

نظرات پیشوایان و دانشمندان اسلامی در مورد بازی

اثرات فعالیت بدنی بر رشد هوش و پیشرفت تحصیلی

انتخاب اسباب بازی مناسب

بازی و رشد جسمی

تآثیر بازی بر روی رشد عضلات بزرگ

تآثیر بازی بر رشد سلول اعصاب

تآثیر بازی بر روی دستگاه گردش خون

تآثیر بازی روی دستگاه تنفس

فایده و اهمیت بازی

پرورش خلاقیت از طریق بازی

بازی از نظر چگونگی اجرا

بازی های فردی

بازی های گروهی

نگاهی بر پژوهش انجام شده

پژوهش اول

خلاصه نتیجه

مقدمه

روش تحقیق

ابزار تحقیق

منابع

خرید و دانلود | 33,000 تومان
تبلیغات متنی