امروز جمعه 11 اسفند 1402

بررسی عوامل مؤثر در افزایش رشد جمعیت

0

بر اثر بهبود وضع پزشکى و بهداشتى در سراسر جهان، جمعیت جهان به‌طرز بى‌سابقه‌اى افزایش یافته است. این بهبودها به افزایش امید زندگى کمک کرده‌اند. پیشرفت فنون پزشکى به‌ویژه در کاستن نرخ مرگ و میر در زمان تولد و یا دوران کودکى که در گذشته رواج داشت، نقش تعیین‌کننده‌اى داشته است. وانگهی، درمان بسیارى از بیمارى‌هاى بزرگسالان کشف شده است، حال آنکه در گذشته دور آدم‌هاى بسیارى بر اثر همین بیمارى‌ها دچار مرگ مى‌شدند.

بررسى‌ها نشان داده‌اند که میان منزلت اجتماعى فرد و نرخ بارورى رابطه‌اى برقرار است. افرادى که به طبقات پائین‌تر وابسته‌ هستند، از افراد طبقات متوسط و بالاتر فرزندان بیشترى دارند. آنهائى که ریشه‌هاى روستائى دارند و از سطح تحصیلات بالائى برخوردار نیستند، نرخ زاد و ولد بالاترى دارند. نرخ زاد و ولد در میان شهرنشینان و تحصیلکردگان، پائین است.

تبلیغات متنی