امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی کارخانه قند

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

فصل اول: تاریخچه و فعالیت

تاسیس و شرکت

بهره برداری و طرح توسعه

موضوع فعالیت طبق اساسنامه

محصولات

وضعیت اشتغال طی سال مالی 1383

محل استقرار شرکت

فصل دوم

حسابداری در کارخانه قند تربت حیدریه

بخش اول، حسابداری مالی

حسابداری حقوق و دستمزد

مزایای حقوق ودستمزد

کسورات و دستمزد

مالیات

بیمه عمر

وام

حسابداری فروش

فروش محصولات فرعی

حسابداری انبار

ورود کالا به انبار

موجودیها

خروج جنس از انبار

ورود و خروج محصولات تولید شده در انبار

انبار گردانی

حسابداری صندوق

دریافت پول توسط صندوق به صورت نقدی

پرداخت پول توسط صندوق به صورت نقدی

دریافت و پرداخت توسط چک

نگهداری چک

بخش دوم، حسابداری چغندر کاری

خرید و دانلود | 23,000 تومان
تبلیغات متنی