امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی طرح احداث شرکت ماکارونی

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

بخش اول: کلیات طرح تهیه ماکارونی

مقدمه

نتایج آمارگیری صنایع رشته و ماکارونی

فرآورده های تولیدات کارخانجات رشته و ماکارونی

میزان مواد اولیه مصرفی کارخانجات ماکارونی

میزان سایر مواد اولیه کارخانجات ماکارونی

پراکندگی واحدهای ماکارونی در چند شهر ایران

نمودار پراکندگی واحدهای ماکارونی در چند استان کشور

تعریف چند نوع مختلف ماکارونی

بخش دوم

هدف و نکات مهم طرح

نوع محصول

ظرفیت تولید و زمان کار در کارخانه

میزان مواد اولیه مورد نیاز کارخانه

روش کار و نحوه فرآیند

کنترل کیفیت

ماشین آلات مورد نیاز کارخانه (تولید)

چگونگی استقرار ماشین آلات و فضای مورد نیاز در سالن تولید

زمین و ساختمانهای کارخانه

زمین

ساختمانهای کارخانه

تأمین برق

سوخت

آب

فاضلاب

تهویه و اطفاء حریق

تهویه

اعلام و اطفاء حریق

لوازم و تجهیزات اداری

لوازم حمل و نقل و جابجایی

وضعیت پرسنلی و کارگری کارخانه

بخش سوم

هزینه های زمین و ساختمانهای کارخانه

هزینه زمین

هزینه های خاکبرداری، دیوارکشی و محوطه سازی

هزینه های ساختمان کارخانه

هزینه ماشین آلات و تجهیزات

هزینه تأسیسات و تجهیزات عمومی

هزینه قبل از بهره برداری:

محاسبه هزینه احداث طرح سرمایه ثابت

بخش چهارم

هزینه های تولیدی طرح (سرمایه در گردش)

هزینه های خرید مواد اولیه

هزینه پرسنلی و کارگری

چارت سازمانی

هزینه های تأمین برق

هزینه تأمین آب

هزینه های اعلام و اطفاء حریق

هزینه های آزمایشگاه کنترل کیفی

هزینه های تأمین وسایل حمل و نقل و جابجایی

هزینه بیمه کارخانه

محاسبه هزینه در گردش کارخانه

بخش پنجم

میزان سرمایه گذاری محاسبات اقتصادی

کل سرمایه گذاری طرح

نحوه سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی

کارمزد

هزینه استهلاک و هزینه تعمیر و نگهداری

هزینه استهلاک

محاسبه هزینه تعمیر و نگهداری طرح

محاسبه کل هزینه تولید

هزینه های ثابت تولید

هزینه های متغیر تولید

قیمت تمام شده محصول

درصد ارزش افزوده طرح و محاسبه ارزش افزوده طرح

بررسی نقطه سر به سر

بخش ششم

روش فر آوردن (تولید)

شرایط ماکارونی فرآورده شده

بسته بندی و نشانه گذاری

بسته بندی

نشانه گذاری

ماکارونیهای غیر قابل مصرف

بخش هفتم

پاره ای از مقررات مربوط به صدور موافقت اصولی

مشخصات متقاضیان

مشخصات اشخاص حقیقی

مشخصات اشخاص حقوقی

اطلاعات کلی مربوط به کالا یا کالاهای تولیدی

اطلاعات مربوط به بازار محصول

اطلاعات مربوط به دانش فنی

اطلاعات مربوط به تولید کالا

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی