امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

اهداف مطالعه

مروری بر بازارهای سرمایه در جهان

مروری بر بازارهای سرمایه در جهان

سهم ارزش جاری سهام از تولید ناخالص داخلی2003

مروری بر بازارهای سرمایه در جهان

سیاست گذاری های کلی جهت توسعه و رشد بورسها طی دهه گذشته

سیاست گذاری های کلی جهت توسعه و رشد بورسها طی دهه گذشته

روند تشکیل سرمایه در بازارهای اوراق بهادار

نسبت تشکیل سرمایه از تولید ناخالص ملی کشورهای عضو فدراسیون جهانی بورسها

مروری بر بازارهای منطقه

مروری بر بازارهای منطقه

مروری بر بازارهای منطقه

پذیرش چندگانه یا ثبت در بورسهای خارجی

روند شرکت های جدید پذیرفته شده در بورس های خارجی

ترکیب شرکتهای ثبت شده در بورسهای خارجی از نظر نوع صنعت

نتایج مطالعات Claessens 2004

تفاوت شرکت های بین المللی در زمان قبل و بعد از بین المللی شدن

Claessens 2004

نتایج مطالعات تجربی

تبعات و منافع پذیرش به عنوان محرکی برای شرکتها

عوامل موثر در پذیرش های چندگانه

برای حضور در بورسهای خارجی باید موارد زیر مد نظر قرار گیرند

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی