امروز شنبه 12 اسفند 1402

موضوع پایان نامه رشته علوم تربیتی و علوم اجتماعی

0

موضوع پایان نامه رشته علوم تربیتی و علوم اجتماعی

بررسی ارتباط ویژگیهای جمعیتی و بهداشتی مادران و نوزادان

بررسی انگیزش کاری و رفتار شغلی کارکنان جهاد دانشگاهی

بررسی تأثیر یادگیری همیاری بر بهبود بیان نوشتاری دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ویژه

بررسی رابطه اختلال‌های رفتاری، سبک‌های دلبستگی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان غیر خوابگاهی و دانش آموزان خوابگاهی

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی (درون گرا و برون گرا)و میزان بهره وری

بررسی رابطه سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا

بررسی رابطه موجود امکانات آموزشی و همکاری مدیر بر رضایت شغلی معلمان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

بررسی شاخص‌های مدیریتی در منابع انسانی درمحیط کار و تأثیر آن بر کیفیت کار دبیران

بررسی علل و عوامل جامعه شناختی و روان شناختی طلاق، اثرات سوء و راه‌های پیشگیری و درمان طلاق

بررسی علل وعوامل طلاق در بین زنان و مردان با تحصیلات مختلف

بررسی عوامل مؤثر در پیدایش رفتارهای وندالیستی نوجوانان

بررسی مشکلات اقتصادی و اجتماعی زنان ساکن در شهر

بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار (شناخت آثار و نتایج اشتغال زنان بر روی بیماری اضطراب)

بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار

بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضد اجتماعی بین افراد معتاد و غیر معتاد

بررسی و مقایسه ترس‌های تحولی با شیوه فرزند پروری والدین در کودکان عادی و ناسازگار

تأثیر الگوهای تدریس بر یادگیری دانش آموزان (درس روش‌ها و فنون تدریس)

تأثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی

تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش آموزان دوره متوسطه

تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک)در دختران دبیرستانی

رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان

آداب و رسوم و مردم شناسی روستای وفس (استان مرکزی)

مقایسه بازی‌های کودکان پیش دبستانی مهد کودک رفته با کودکان پیش دبستانی مهد کودک نرفته دختر و پسر

شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه

شناخت و مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و خودکارآمدی دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی با عملکرد تحصیلی بالا و پایین

شناخت ویژگی‌های روان شناختی و شخصیتی مؤثر در امر کارآفرینی

شناسایی شاخص‌های پیش بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه

ضعف‌ها و عدم توفیق ایران در صنعت جهانگردی

فراهم کردن شرایط زندگی مناسب‌تر و آسان‌تر و دلپذیرتر شهری

مقایسه خودپنداره دختران و پسران نوجوان

مقایسه شیوع OCD در دو گروه دانش آموزان دختر ممتاز و ضعیف

مقایسه مشکلات روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی

مقایسه میزان استرس و شیوه‌های مقابله مادران کودکان عقب مانده ذهنی خفیف با مادران کودکان بهنجار

مقایسه هوشبهر پسران با تولد طبیعی و پسران با تولد سزارین سنین - سال

میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی IMC

برآورد سطح و بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر جمعیت روستایی شهرستان ساری

بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزند پروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش آموزان

بررسی رابطه سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا

بررسی علل و عوامل مهاجرت و پیامدهای آن

بررسی و اعتبار یابی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی دولتی

تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

شناسایی راه‌های بهبود کیفیت مدیریت در دبیران و مدیران دبیرستان‌های دخترانه

عوامل مؤثر بر کژ رفتاری‌های نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ‌های شخصیتی درون گرا و برون گرا

بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی و سبک‌های یادگیری در دانشجویان

بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه

بررسی رابطه تیپ شخصیتی (درونگرا و برونگرا)با ارتباط پنهانی با جنس مقابل

بررسی رابطه خلاقیت و عزت نفس در نوجوانان و تاثیثر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت

بررسی مشکلات روانی والدین با کودکان عقب مانده ذهنی با والدین با کودک عادی

بررسی مقایسه سلامت روانی دانشجویان علاقه مند به موسیقی پاپ و علاقمند به موسیقی راک

بررسی میزان بکارگیری روش‌های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی

بررسی و شناخت راه‌ها و اصول آموزش خلاق در آموزش مفاهیم دینی (نماز)

بررسی ویژگی‌های اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر

تعیین میزان اثربخشی روش آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان

مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش‌های ضمن خدمت از راه دور

هنجاریابی مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان SASA بر روی دانش آموزان

بررسی افسردگی و اضطراب در زنان متأهل خانه دار و شاغل

سنجش آمادگی تحصیلی کودکان ساله بدو ورود به دبستان و عوامل مؤثر بر این آمادگی

بررسی تأثیر تبلیغات گردشگری ایران و میزان اثر بخشی آن بر جذب گردشگران خارجی به ایران

بررسی چگونگی شکل گیری محیط شهری تهران و روند اعمال تغییرات در ساختار اجتماعی و فیزیکی

بررسی دیدگاه مخاطبان پیرامون تأثیر انیمیشن‌های تلویزیونی شهرداری

بررسی میزان رضایتمندی مخاطبان از سازمان نوسازی شهرتهران

مقایسه راهبردهای رویاروی با فشار روانی کودکان با اختلال در محاسبه و کودکان با اختلال در خواندن

بررسی فعالیت و نکات مثبت و منفی و گرایش به ماهواره

بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران تا ساله مدارس آمادگی

بررسی اثرات خشنودی شغلی بر پرخاشگری کار

بررسی ارتباط عوامل اجتماعی، اقتصادی و فیزیولوژیکی با بزهکاری نوجوان پسر

بررسی اشتغال زنان و تأثیر آن بر ساخت خانواده

بررسی اصلاح و تربیت بزهکاراران در پیشبرد هدفهای توسعه اجتماعی

بررسی بهره وری شغلی کارکنان مشغول به کار در بخش‌های مختلف در مرکز توانبخشی

بررسی تأثیر سبک‌های دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متأهل

بررسی تأثیر هوش هیجانی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه اختلالات رفتاری کودکان با بهداشت روانی والدین

بررسی رابطه بین استفاده از رسانه‌های جمعی با میزان اعتماد اجتماعی

بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دوره کارشناسی

بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان آنها

بررسی رابطه تماشای تلویزیون با باورهای مذهبی مخاطبان

بررسی رابطه میان طبقات اجتماعی و نوع اعتیاد در شهر

بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی در زنان متأهل

بررسی سطح اضطراب معلمان کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)و معلمان کودکان عادی

بررسی سلامت روانی در بین افراد با ازدواج سنتی و نیمه سنتی و مدرن

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در شهر تهران رگ

بررسی علل خشونت زنان در خانه از جانب همسرانشان

بررسی علل و عوامل طلاق در خانواده

بررسی عوامل مؤثر بر بررسی (بالا رفتن سن)ازدواج میان دانشجویان پسر

بررسی مقایسه‌ای میزان افسردگی و تأثیر آن بر بهره وری شغلی مردان و زنان شاغل

بررسی موانع و مشکلات زنان در رابطه با ارتقاء پست‌های مدیریتی

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی

بررسی میزان کارایی آموزش‌های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان ابتدایی و دبیران راهنمایی

بررسی و تحلیل پدیده اجتماعی مد

بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی

بررسی و شناخت علل وعوامل مرتبط با کجروی اجتماعی در بین نوجوانان دانش آموز دختر

بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن

بررسی و مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی دوره متوسطه

بررسی و مقایسه بین سلامت روان زنان و مردان کارمند

تأثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی

تأثیر کاربرد راهبردهای شناختی و فراشناختی بر یادگیری دروس پایه

تعیین وضعیت دانشجویان سراسری و آزاد مشغول به تحصیل

رابطه بین سبک‌های تفکر و رویکرد یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوانی هوشی و مادران کودکان معلول جسمی - حرکتی

مقایسه افسردگی نوجوانانی که پدر خود را از دست داده‌اند با نوجوانانی که پدرشان در قید حیات هستند

مقایسه بحران هویت در دانش آموزان عادی و دانش آموزان ناشنوا

مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و بدون اخلاق نارسایی توجه، بیش فعالی

مقایسه فراوانی ازدواج خویشاوندی در والدین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی مقطع ابتدایی و دبیرستان

بررسی و شناخت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در بین نوجوانان دختر به منظور تقویت عوامل مؤثر بلوغ اجتماعی در نوجوانی

بررسی میزان فروش خدمات بیمه‌ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

بررسی نیازهای آموزشی پرستاران از دیدگاه پرستاران و مدیران بیمارستان

ررسی استرس شغلی بر روی کارمندان شهرداری

بررسی تأثیر بازی گروهی و با قاعده مدارس آمادگی بر اساس تست رشد اجتماعی وایلند

بررسی تأثیر جو روانی - اجتماعی کلاس در پیشرفت تحصیلی پایه پنجم ابتدایی

بررسی تأثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختران دوره ابتدایی در درس ریاضی، فارسی و املا

بررسی تأثیر رسانه‌های ارتباط جمعی در آگاهی و دانش سیاسی شهروندان در جوامع مختلف

بررسی تأثیر عدم حضور مداوم یکی از والدین بر میزان قابلیت‌های اجتماعی کودکان

بررسی تأثیر فرزند ناتوان هوشی بر کارکردهای مختلف خانواده

بررسی تاثیرات اختلالات زبان در میزان افسردگی کودکان

بررسی خلاقیت در افراد درون گرا و برون گرا

بررسی خودبرتر بینی شخص نسبت به سایر اعضای خانواده و عوامل وابسته به آن

بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی افراد با نوع مواد مخدر مصرفی

بررسی رابطه بین منبع کنترل و رضایت زناشویی در زنان متأهل شاغل

بررسی رابطه بین هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر چهارم و پنجم دبستان

بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی در کارکنان

بررسی راه‌های بهبود کیفیت مدیریت دبیرستان‌های دخترانه از دیدگاه مدیران و دبیران

بررسی شیوه‌های فرزندپروری و سلامت روان

بررسی علل اجتماعی و روانی کودک آزاری

بررسی علل تمایل معلمان ابتدایی به تغییر مقطع از دوره ابتدایی به دور متوسطه

بررسی عوامل مرتبط با خشونت مردان علیه زنان متأهل

بررسی عوامل مؤثر بر گسترش روحیه خدمتگذاری در جامعه

بررسی عوامل موجه فشارهای عصبی و نقش فشارهای عصبی در کارآیی مدیران

بررسی مشکلات ز نان سرپرست خانوار

بررسی مقایسه رفتار ناسازگار کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار بر

بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران و پسران دانشجو

بررسی میزان اضطراب در میان زنان شاغل و خانه دار

بررسی و شناخت علل اعتیادزدگی معتادین در حال ترک از کمپ

بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی

بررسی و شناخت عوامل مرتبط با خانه گریزی نوجوانان به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن

بررسی و مقایسه اختلال شخصیت ضد اجتماعی بین افراد معتاد و غیر معتاد

بررسی رضایت شغلی و علل و عوامل مؤثر آن

تأثیر جهانی شدن بر روی مد و مدگرایی جوانان

رابطه بین مهارت‌های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان

مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش‌های ضمن خدمت از راه دور

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی دارای معلم مرد و زن

استاندارد ساختن تست هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد

بررسی رابطه بین اعتقادات مذهبی و میزان هوش هیجانی

بررسی میزان رضایتمندی کارفرمایان از ارتباطات انسانی کارکنان

بررسی نظرسنجی پدیده وندالیسم در بین نوجوانان

بررسی نقش رسانه‌ها در تعلیم و تربیت

بررسی نقش رمان‌های عاشقانه عامه پسند بر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی

تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

روش تحقیق هنجاریابی آزمون MCMI-III برای جامعه مورد مطالعه

عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران آموزشی مراکز دانش آموزان عقب مانده ذهنی

تعیین ارتباط عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با خشونت شوهران علیه زنان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک‌های مقابله با استرس و تأثیر جنسیت بر این رابطه

بررسی اختلاف بین زن و شوهر شاغل و خانه دار در تربیت فرزندان

بررسی تابع تقاضای انرژی و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران

بررسی تأثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده

بررسی تأثیر افسردگی بر حافظه دیداری و شنیداری کارمندان زن و مرد

بررسی تأثیر بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران تا ساله مدارس آمادگی بر اساس تست رشد اجتماعی وایلند

بررسی تأثیر معلولیت‌های جسمی - حرکتی بر میزان هوشبهر کودکان

بررسی تأثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

بررسی رابطه بین اضطراب و تیپ‌های شخصیتی دانشجویان دختر

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس راهنمایی دخترانه از دیدگاه دبیران

بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

بررسی رابطه رضایت شغلی و پرخاشگری بین کارمندان دانشگاه

بررسی راه‌های آموزش خلاق با رویکرد تعمیق و تقویت باورهای دینی (نماز)در دانش آموزان دبستانی

بررسی رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی

بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده

بررسی علل طلاق و رابطه آن با فرار دختران

بررسی علل همسر آزاری در ایران

بررسی عوامل مؤثر بر دیررسی (بالا رفتن سن)ازدواج میان دانشجویان پسر

بررسی عوامل مؤثر بر کژرفتاریهای نوجوانان با تکیه بر از هم گسیختگی خانوادگی

بررسی مشکلات روانی والدین با کودک عقب مانده ذهنی با والدین با کودک عادی

بررسی موانع توسعه مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت مبلمان

بررسی میزان اعتقادات مذهبی بر هوش هیجانی

بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی

بررسی میزان تأثیر موسیقی آرام بخش بر دقت دانشجویان دختر

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان با تاکید بر دو دبیرستان دخترانه

بررسی نقش تلفن همراه و تاثیرات آن بر وضعیت فرهنگی ارتباطی دانشجویان

بررسی و شناخت علل و عوامل انحراف و کج روی نوجوانان دانش آموزان دختر

بررسی و شناخت مردگرایی زنان متأهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن به منظور کاهش مردگرایی در جامعه

مقایسه سازگاری اجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با مادران کودکان عادی

بررسی رابطه بین هیجان خواهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر چهارم و پنجم دبستان

تبلیغات متنی