امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

نقش و تاثیر فرهنگ و تحصیلات بر رفتار خرید مصرف کننده

0

نقش و تاثیر فرهنگ و تحصیلات بر رفتار خرید مصرف کننده در سبد خرید

دلیل انتخاب موضوع: انسان دارای نیازهای پیچیده ای است مانند نیازهای فیزیکی، اجتماعی وشخصی. درکشورهای پیشرفته معمولا بنگاه های اقتصادی ومردم به دنبال تامین نیازهای مربوطه هستند. خواسته افراد شکلی از نیازهای آدمی است که تحت تاثیر فرهنگ وشخصیت افراد بوجود می آید و برحسب امکانات جامعه متحول شده وبه توسعه جامعه کمک می کند. مردم دارای خواسته های نامحدودند اما در برابرمنابع محدودی قرار دارند، لذا کالا هایی راکه برای مصرف انتخاب می کنند که حداکثر رضایت آنها را فراهم نماید. در این پژوهش سعی شده است که تاثیر عامل فرهنگ و تحصیلات بر رفتار خرید مصرف کننده مورد بررسی قرار گیرد.

هدف:

هدف از این تحقیق این است که با توجه به اینکه هر روزه بر تعداد بنگاهها افزوده می شود و رقابت تنگاتنگ می گردد فرهنگ و تحصیلات تاثیری بر روی انتخاب یک بنگاه از سوی مصرف کننده دارد و بنگاهها چگونه از این دو عامل برای جذب بیشتر مشتریان می توانند استفاده کنند.

ضرورت:

ما می دانیم که در کشورهای پیشرفته بنگاهها عوامل مختلف را جهت جذب بیشتر مشتریان در سطح جهانی مورد بررسی قرار داده اند و موفق نیز گردیده اند بنابراین ما نیز باید با بررسی عوامل مختلف و بررسی آنها به جهانی شدن بیاندیشیم.

سوالات تحقیق:

آیا تحصیلات در رفتار مصرف کننده برای خرید تاثیرگذار است؟

آیا تحصیلات در رفتار مصرف کننده برای خرید بی تاثیر است؟

آیا فرهنگ به عنوان عامل تاثیر گذار برای خرید مصرف کننده در نظر گرفته می شود؟

آیا فرهنگ به عنوان عامل تاثیر گذار برای خرید مصرف کننده در نظر گرفته نمی شود؟

آیا فرهنگ و تحصیلات نقشی در مقدار خرید مصرف کننده دارند؟

موضوع دوم و اصلی

تاثیر اتوماسیون اداری بر روند کار کارمندان شرکت کرمان خودرو

دلیل انتخاب موضوع: امروزه ارتباطات ومکاتبات اداری در سازمان ها و موسسات اقتصادی، به دلیل گسترش و توسعه روز افزون تغییرات فناوری در جهان و نیز افزایش سریع تغییرات محیطی و لزوم پاسخگویی سریع و مناسب سازمان به این تحولات کاملاً متحول شده است. بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین، از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر، با جمع آوری اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم می سازد. مسلماً با تسهیل فرایند انجام کارها، یکی از اهداف هر سازمان که همانا رضایت ارباب رجوع و افزایش بهره وری منابع انسانی است، حاصل می شود. ما در این تحقیق می خواهیم تاثیر اتوماسیون اداری را بر بهره وری کارمندان شرکت کرمان خودرو بسنجیم.

هدف:

هدف از استفاده از سیستم اتوماسیون اداری: مدیریت زمان، محرمانه ماندن اطلاعات، سریع تر و بهتر انجام دادن کارها، با تکنولوژی روز آشنا شدن و فضای کمتر جهت بایگانی نمودن می باشد.

ضرورت:

با توجه به اینکه علم فناوری اطلاعات روز به روز پیشرفت می کند و کشور ما نیز باید با تکنولوژی پیش برود بنابراین استفاده از اتوماسیون اداری به عنوان یک مزیت رقابتی باید در سازمانها مورد توجه قرار گیرد. اتوماسیون اداری ترکیبی از وسایل و تجهیزات گوناگون برای تسهیل امور مرتبط با فعالیت های اداری می باشد که دارای مزایایی از قبیل پشتیبانی از اهداف و رسالت های سازمان، افزایش بهره وری، افزایش سود آوری، بهینه سازی کارکنان، بهبود سرعت که منجر به بازده در اداره می شود. بخشی از عمده ترین اطلاعات در گردش هر سازمان در قالب مکاتبات داخلی و خارجی سازمان صورت می گیرد و نرم افزارهای اتوماسیون به گونه ای طراحی و تولید گردیده اند تا بتوانند تمام نیازهای سازمان را تامین کرده و لذا یک سیستم یکپارچه گردش اطلاعات تولید کنند. امروزه کامپیوترها در زمینه های بسیاری از جهت سرعت و دقت از انسان ها پیشی گرفته اند آن ها می توانند مسایل ساده و تکراری را به سرعت و با حوصله حل کنند ومحاسبات پیچیده را انجام دهند. اتوماسیون اداری مشتمل بر تمام سیستم های الکترونیک رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می شود. اتوماسیون اداری به منظور تسهیل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهی و کتبی است.

سوالات تحقیق:

آیا اتوماسیون اداری می تواند بر افزایش مهارت کارمندان تاثیر بگذارد؟

آیا اتوماسیون اداری بر افزایش آراستگی در محیط کار تاثیرگذار است؟

آیا اتوماسیون اداری در افزایش آراستگی در محیط کار بی تاثیر است؟

آیا اتوماسیون اداری بر راندمان کار کارمندان می تواند تاثیر بگذارد؟

آیا اتوماسیون اداری بر راندمان کار کارمندان بی تاثیر است؟

آیا ارتباطی بین کار با اتوماسیون اداری و انگیزه کارمندان برای بهتر انجام دادن کارها وجود دارد؟

پیشینه تجربی:

مقاله بررسی تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی(نویسندگان: اصغر صرافی زاده، سمانه علیپور)

بررسی تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهبوى تصمیم گیری مدیران (فاطمه چمن)

بررسی تاثیر استقرار اتوماسیون اداری در کاهش هزینه ها با روش تحلیل نقطه سربه سر (نویسندگان: امیرعباس یزدانی، یاسر ماکرانی، ابراهیم حلاجیان)

پیشینه نظری: با استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری می توان کارها را از راه دور و بدون نیاز به حضور فیزیکی و مستمر انجام داد که این ویژگی به کوتاه شدن فواصل زمانی و مکانی به عنوان یک راه خوب تاکید دارد. سیتم های اتوماسیون اداری باعث آسان شدن روند اداری و افزایش راندمان کار کارمندان و مدیریت می شوند2ooo)،(Andalib Azar. در مطالعات انجام شده جهت بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش راندمان نیروی کار در اقتصاد ایران، چنین نتیجه گیری شد که سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز سرمایه انسانی، تاثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران داشته است 2007)،(Mahmoodzade & Asadi.

به نظر من زمانیکه در سال 1390که شرکت کرمان خودرو هنوز اتوماسیون اداری نداشت اکثر مکاتبات با زمانی طولانی پاسخ داده می شد و کارمندان نامه رسان از موضوعات نامه ها مطلع بودند ولی از سال 1392 تاثیرات اولیه اتوماسیون اداری این بود که دیگر همه کارمندان از موضوعات مطلع نبودند و میز کارمندان پر از برگه ها نبود و نامه ها در یک زمان تعیین شده و مشخص پاسخ داده می شد و کارمندان زمان زیادی را صرف پرینت نامه و بایگانی نمی کنند. و با توجه به اینکه بایگانی های نامه به صورت سیستمی انجام می شود در آراستگی محیط کار تاثیر به سزایی دارد و همچنین باعث می شود که کارمندان ملزم به انجام کار در یک بازه زمانی محدود شوند و زمان لازم برای بهتر انجام دادن کارهای دیگر نیز داشته باشند.

تبلیغات متنی