امروز شنبه 12 اسفند 1402

اندیکاتور الیگیدور

0

اندیکاتور الیگیدور یک ابزار تحلیل فنی است که برای شناسایی روند قیمت و نقاط ورود و خروج از بازار استفاده می شود. این اندیکاتور توسط جان الیگیدور، یک متخصص بازارهای مالی، در سال 1994 ابداع شد و بر اساس مفاهیم فیبوناچی، نسبت طلایی و هندسه فراکتال ساخته شده است.

اندیکاتور الیگیدور شامل پنج خط موج است که هر کدام نشان دهنده یک مرحله از روند قیمت هستند. این خطوط عبارتند از:

- خط موج صفر: نشان دهنده شروع یک روند جدید است.
- خط موج 1: نشان دهنده اولین حرکت قابل توجه در راستای روند است.
- خط موج 2: نشان دهنده اولین بازگشت قیمت به سمت خط موج صفر است.
- خط موج 3: نشان دهنده دومین حرکت قابل توجه در راستای روند است.
- خط موج 4: نشان دهنده دومین بازگشت قیمت به سمت خط موج صفر است.

برای استفاده از اندیکاتور الیگیدور، باید به دنبال نقاط تقاطع خطوط موج با قیمت باشید. زمانی که قیمت از خط موج صفر عبور کند، نشان دهنده شروع یک روند جدید است و زمان خرید یا فروش مناسب است. زمانی که قیمت از خط موج 1 عبور کند، نشان دهنده تایید روند است و زمان افزایش حجم معاملات مناسب است. زمانی که قیمت از خط موج 2 عبور کند، نشان دهنده پایان بازگشت قیمت و آغاز حرکت بعدی در راستای روند است و زمان تعدیل حجم معاملات مناسب است. زمانی که قیمت از خط موج 3 عبور کند، نشان دهنده ادامه روند است و زمان حفظ حجم معاملات مناسب است. زمانی که قیمت از خط موج 4 عبور کند، نشان دهنده پایان حرکت در راستای روند و آغاز بازگشت قیمت به سمت خط موج صفر است و زمان بستن معاملات مناسب است.

بازارهای بدون روند ممکن است سیگنال های نادرستی ارسال کند.

تبلیغات متنی