امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

نقد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

0

تعداد صفحات: 13 صفحه

مقدمه

اهداف کانون

چگونگی ایجاد بستر مناسب؟

گزینش مربی

دولت و فرهنگ

فعالیتهای کانون

کلاسهای آموزش هنری

نتیجه

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی