امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه میزان بهره مندی از فناوری و آی تی

0

دانش آموز عزیز پرسشنامه زیر فقط به منظور انجام یک تحقیق دانشگاهی در اختیار شما قرار گرفته است لطفا با دقت مطالعه کرده وبادقت جواب دهید مطمئن باشید که نوع جواب شما هیچ تاثیری در نمرات شما ندارد.

پرسش‌ها

خیلی زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

1. استفاده از کامپیوتر به چه میزان به یادگیری بهتر شما در کلاس درس کمک می کند؟

 

 

 

 

2. ارائه نرم افزار آموزشی مرتبط با هر درس در کنار کتاب درسی، چقدر به یادگیری بهتر شما کمک می کند؟

 

 

 

 

3. نرم افزارهای آموزشی مرتبط با دروس شما، به چه میزان در دسترس شما قرار دارند؟

 

 

 

 

4. بطور متوسط، دبیران شما به چه مقدار از کامپیوتر در کلاس درس استفاده می کنند؟

 

 

 

 

5. به چه میزان استفاده از کامپیوتر را برای دیگر دروس خود توصیه می کنید؟

 

 

 

 

6. شما در سال های گذشته، چقدر به کامپیوتر مسلط بودید؟

 

 

 

 

7. تسلط شما به کامپیوتر نسبت به سال های گذشته، به چه مقدار افزایش یافته است؟

 

 

 

 

8. اطرافیان شما (خانواده، دوستان و بستگان نزدیکتان) در مجموع چقدر به کامپیوتر مسلط هستند؟

 

 

 

 

9. اطرافیان شما (خانواده، دوستان و بستگان نزدیکتان) به چه مقدار شما را در استفاده از کامپیوتر تشویق می کنند؟

 

 

 

 

10. میزان دسترسی شما به کامپیوتر و اینترنت، چقدر است؟

 

 

 

 

11. به چه میزان قرار دادن آموزش کامپیوتررا به عنوان یک واحد درسی، توصیه می کنید؟

 

 

 

 

12. امکانات مدرسه شما به چه میزان در دسترسی به کامپیوتر و آموزش توسط کامپیوتر مناسب است؟

 

 

 

 

13. مطالب درسی که از طریق کامپیوتر بیان می شوند، به چه میزان در ذهن شما ماندگاری دارند؟

 

 

 

 

14. چه میزان علاقمند به ارتباط با دبیران خود، از طریق اینترنت هستید؟

 

 

 

 

15. شما به چه مقدار با نام یا آدرس اینترنتی سایت های مفید آشنا هستید؟

 

 

 

 

16. محتوای کتب درسی شما، چقدر سبب ایجاد انگیزه برای شما در استفاده از کامپیوتر در دروس می شود؟

 

 

 

 

17. رسانه های جمعی (مانند؛ تلویزیون، رایو، روزنامه ها و مجلات و...) به چه مقدار شما را در یادگیری بیشتر کامپیوتر تشویق می نمایند؟

 

 

 

 

18. استفاده  از کامپیوتر  به چه  میزان  اوقات  فراغت  شما   را  پر می نماید؟

 

 

 

 

19. میزان استفاده شما ازکامپیوتر بعنوان وسیله بازی چقدر است؟

 

 

 

 

20. به نظر شما، کامپیوتر به چه مقدار می تواند، سطح اطلاعات  عمومی شما  را  افزایش  دهد؟

 

 

 

 

21. شما در یادگیری دروس چقدر از برنامه های کامپیوتری مانند ورد و پاور پوینت استفاده می کنید؟

 

 

 

 

22. شما در یادگیری دروس چقدر از سایت علمی - آموزشی استفاده می کنید؟

 

 

 

 

23.  شما در یادگیری دروس چقدر از وبلاگهای آموزشی استفاده می کنید؟

 

 

 

 

24.  شما در یادگیری دروس چقدر از مجلات الکترونیکی وDVDوCDآموزشی استفاده می کنید؟

 

 

 

 

تبلیغات متنی