امروز چهارشنبه 02 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش عوامل گرایش دانش آموزان به نماز

0

پرسشنامه «1»

دانش آموز محترم:

پرسشنامه ی حاضر به منظور بررسی عوامل مرتبط با گرایش جوانان به نماز در استان یزد تنظیم شده است و شما با ارائه ی پاسخ دقیق خود در این کار پژوهشی و مذهبی سهیم می گردید. لذا خواهشمند است سؤالات زیر را با دقت و حوصله مطالعه نموده و پاسخ دهید. ضمناً ذکر نام و نام خانوادگی ضروری نمی باشد.

از همکاری شما سپاسگزاریم

نام آموزشگاه: نام شهرستان:

1- جنسیت: دختر c پسر c

2- پایه تحصیلی: اول متوسطه c دوم متوسطه c سوم متوسطه c

3- رشته ی تحصیلی: ریاضی c تجربی c علوم انسانی c

4-میزان تحصیلات پدر: بیسواد c پایان ابتدایی c سیکل c دیپلم c فوق دیپلم c لیسانس c فوق لیسانس و بالاتر c

5-میزان تحصیلات مادر: بیسواد c پایان ابتدایی c سیکل c دیپلم c فوق دیپلم c لیسانس c فوق لیسانس و بالاتر c

6- شغل پدر: بیکار c کارمند c کارگر c کشاورز و دامدار c آزاد c

7-شغل مادر: خانه دار c فرهنگی c کارمند c کارگر c هیچ کدام c

8- درآمد والدین: کمتر از 50 هزار تومان c بین 150-50 هزار تومان c بین 200-150 هزار تومان c بالاتر c

9- آیا نمازخانه ی شما از امکانات مناسبی (جهت شرکت همه ی دانش آموزان در نماز جماعت) برخوردار می باشد؟

بلی c خیر c

10-وضعیت بهداشتی نمازخانه چگونه است؟ الف) نمازخانه در اکثر اوقات تمیز و نظیف می باشد c ب) در بیشتر اوقات رعایت نظافت و رعایت مسائل بهداشتی نمی شود c

11-آیا مدرسه مجهزبه وضوخانه و سرویس بهداشتی واستاندارد می باشد؟ (دیوارها کاشی کاری شده، کف محوطه وضوخانه قابل شست وشوودارای شیب کافی ومناسب بطرف مجرای فاضلاب،داشتن شیرکافی جهت وضوگرفتن وآب گرم)

بلی c خیر c

12-آیا نمازخانه دارای فرش یا موکت مناسب می باشد؟

بلی c خیر c

13-آیا حرارت نمازخانه درایام سرد وگرم سال مناسب است؟ (داشتن وسایل گرم کننده وسردکننده ی مناسب) بلیc خیر c

14- در چه ساعتهایی بیشتر تلویزیون می بینید؟ 2 تا 6 بعدازظهر c 6 تا 5/11 بعدازظهر c 5/11 شب به بعد c زمان مشخصی ندارد c

15-چند ساعت در روز تلویزیون تماشا می کنید؟ 3-1 ساعت c 5-3 ساعت c 5 ساعت به بالا c

16- از چه برنامه های تلویزیونی بیشتر استفاده می کنید؟ (از شماره های 1 به بالا اولویت بندی کنید)

برنامه های آموزشی c برنامه های ورزشی c برنامه های مذهبی c فیلم و سریالها c

17-تصور می کنید دانش آموزان همسال شما از ماهواره استفاده می کنند؟ بلی c خیر c

18-در صورت داشتن کامپیوتر و وصل به شبکه اینترنت چند ساعت در روز استفاده می کنید؟

کمتر از 1 ساعت c 2-1 ساعت c 4-2 ساعت c بالاتر c کامپیوتر ندارم c

19- شرکت کدام دسته از افراد زیر در جذب دانش آموزان تاثیر بیشتری دارد؟

الف) مدیر و کادر دفتری مدرسه c ب) دبیران دینی c ج) سایر دبیران c

20- کدامیک از عوامل زیر بیشترین تاثیر را در جذب جوانان به نماز دارند (به ترتیب اولویت از شماره یک کدگذاری نمائید)

الف) خانواده c ب) مدرسه c ج) دوستان و همسالان c د) مسئولین و سیاستمداران

21- کدامیک از خصوصیات امام جماعت در جذب دانش آموزان به نماز جماعت مدرسه مؤثر است (به ترتیب اولویت از شماره 1 کدگذاری نمائید)

الف) سن امام جماعت ب) نحوه سخن گفتن و بیان امام جماعت ج) ظاهر آراسته

لطفاً نظر خود را در مورد هر جمله با گذاشتن علامت × در هریک از پنح ستون خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم علامت بگذارید؟

ردیف

سؤال

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

22

به چه میزان اولیاء مدرسه شامل مدیر و کادر اجرائی و دفتری و دبیران در نماز جماعت مدرسه شرکت می کنند.

23

تا چه حد درمراسم مذهبی (شامل سخنرانی، روضه خوانی، جلسات قرآن و…) شرکت می کنید؟

24

تا چه اندازه دانش آموزان همسال شما از ماهواره استفاده می کنند؟

25

به نظر شما تا چه اندازه افراداز سایت های غیراخلاقی بازدید می کنند؟

26

تا چه اندازه والدین شما به نماز خواندن خود اهمیت می دهند؟

27

والدین شما تا چه اندازه به نماز خواند شما توجه دارند و اهمیت می دهند؟

28

تا چه اندازه عملکرد سیاستمداران در جذب جوانان به نماز مؤثر است؟

29

وجود برخی از تبعیضات اجتماعی تا چه اندازه در عدم جذب جوانان به نماز مؤثر است؟

30

به نظر شما مغایرت رفتاری مسئولین با ارزشهای اسلامی تا چه اندازه در عدم جذب جوانان به نماز مؤثر است؟

31

فعالیت های سیاسی (شامل رقابتهای احزاب در انتخابات ریاست جمهوری - مجلس شورا – مجلس خبرگان) تاچه اندازه درگرایش جوانان به نماز مؤثر است؟

32

به نظر شما تا چه اندازه تبلیغات (صدا و سیما، سازمان تبلیغات و تبلیغ در مدرسه در جذب دانش آموزان به نماز مؤ،ثر است؟

33-اگر نماز را دوست دارید و می خوانید چرا؟ و اگر نسبت به نماز و خواندن آن بی تفاوت هستید چرا؟ لطفاً جواب را به طور کامل و خوانا بنویسید؟

پرسشنامه «2»

لطفاً نظر خود را در مورد هرجمله با گذاشتن علامت × در هریک از پنج ستون، خیلی زیاد، زیاد، متوسط، خیلی کم علامت بگذارید؟

ردیف

سؤال

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

1

نماز را به عنوان فریضه دینی پذیرفته ام

2

نسبت به اقامه ی نماز مقید می باشم

3

اگر نمازم قضا شود ناراحت می شوم

4

با افرادی که اهل نماز نیستند دوست نمی شوم

5

در نماز جماعت مدرسه شرکت می کنم

6

از دیدن برنامه های مذهبی مخصوصاً در مورد نماز لذت می برم

7

اگر نمازم قضا شود قضای آن را به جا می آورم

8

همسر آینده ام باید نمازخوان باشد

9

احکام نماز را به طور کامل می دانم

10

از دبیرانی که در نماز جماعت مدرسه شرکت می کنند بیشتر خوشم می آید

11

نمازهایم را سعی می کنم اول وقت بخوانم

12

نماز را با تامل و حضور قلب به جا می آورم

13

از خواند نماز لذت می برم

14

بعد از نماز احساس آرامش دارم

15

معتقدم که نماز موجب اصلاح انسان در جلوگیری از کارهای ناپسند می شود

16

در خانه مجبور به خواندن نماز هستم

17

مایل نیستم که همیشه و مرتب نماز بخوانم

18

به نظرمن بچه های نمازخوان خشک و بی روح هستند

19

وقتی نماز می خوانم فکر می کنم دیگران مسخره ام می کنند

20

نماز خواندن را ضعف شخصیت خود می دانم

21

نماز خواندن برایم کار ثباتی است

22

هروقت حوصله دارم نماز می خوانم

23

نماز در سازندگی اخلاقی و معنوی من تاثیری ندارد

تبلیغات متنی