امروز شنبه 12 اسفند 1402

وزن مخصوص تقریبی شن و ماسه

0

سنگ دانه ها و پرکننده ها                                                               کیلوگرم در متر مکعب


شن خیس                                                                                              2000

شن خشک                                                                                             1700

ماسه خیس                                                                                             1800

ماسه خشک                                                                                            1550
                                                  

تبلیغات متنی