امروز یکشنبه 03 تیر 1403

تاجر ورشکسته نوار دوم

0

پکیج صوتی نمایش های سیاه بازی با هنرنمایی هنرمندان محبوب سیاه بازی کشورمان

تاجر ورشکسته (نوار دوم)

نوار صوتی تاجر ورزشکسته با هنرنمایی سعدی افشار

اجرا شده در سالهای قبل از 1357

موضوع: فرزند تاجری سرشناس به خاطر ولخرجی و عدم مدیریت مالی دچار ورشکستی می شود و با نوکر خود (سعدی افشار) روانه شهر و دیاری دیگر می شود تا گشایشی در فعالیتهای تجاری خود به دست بیاورد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی