امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری شرکت پیشرو خراسان

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

مقدمه

موقعیت رشته کارآموزی در واحد صنعتی

معرفی شرکت

نمودار سازمانی

امور اداری

امور کارگری

انواع حقوق پرداختی

انواع سیستم های پرداخت حقوق در کنترل

توضیح کالا در مورد سیستم حقوق مورد نظر در پروژه

پرداخت حقوق و دستمزد

روش انجام حسابداری حقوق و دستمزد

نحوه سیستم هزینه های حقوق و دستمزد

صورت خلاصه هزینه های حقوق و دستمزد

مزایای حقوق و دستمزد

اسنادعملیاتی

فرمهای موجود در بخش تولید

فرمهای موجود در انبار

کنترلها با توجه به سیستم کامپیوتری شرکت

بایگانی برنامه ها و پرونده ها

شرح عملیات مربوط به وجه نقد دراین شرکت

کنترلهای سیستم نرم افزاری

تفکیک وظایف

تفکیک وظایف کارکنان شرکت

پرسشنامه کنترلهای داخلی

پرسشنامه کنترلهای داخلی

چرخه فروش و دریافتهای نقدی

نمودگر سیستم کنترل داخلی

شرکت پیشرو خراسان

نمودگر سیستم وجوه نقد

مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا

فرم دریافت و پرداخت نقدی، فرم تنخواه گردان، فرم سند حسابداری

سند حسابداری

فرم تنخواه گردان

طرح سرفصل های حسابداری مورد نیاز واحد اقتصادی

خرید و دانلود | 35,000 تومان
تبلیغات متنی