امروز جمعه 11 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

0

با سلام، پاسخ دهنده گرامی

همانطور که استحضار دارید، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی که مهمترین چشم انداز و آرزوی هر ملتی است، نیازمند کارآفرینانی خلاق و نوآور است که با ایجاد کسب و کارهای جدید و انجام فعالیت های کارآفرینانه، ارزش آفرینی کرده و افزایش درآمد عمومی و رفاه و آسایش را برای عموم جامعه به ارمغان می آورند. تشویق کارآفرینان بالفعل و شناسایی و پرورش کارآفرینان بالقوه، مهمترین اقدام استراتژیک برای ارتقای فعالیت های کارآفرینانه و توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور می باشد. از این رو، پرسشنامه بومی و استانداردی که در اختیار دارید برای اندازه گیری ویژگی های شخصیتی کارآفرینی طراحی شده است. به طور یقین پاسخ های دقیق جنابعالی در تکمیل پرسشنامه، امتیازهای دقیقی را که بیانگر نیمرخ کارآفرینی شماست، به دست می دهد.

مشخصات عمومی

سن: سال

شغل:

سابقه کار: سال

تحصیلات:

رشته تحصیلی:

جنسیت: مرد

زن

آیا دارای مهارت یا تخصص معین هستید: بله

خیر

آیا قبلا اقدام به راه اندازی کسب و کاری کرده اید یا در راه اندازی کسب و کاری همکاری داشته اید؟

بله

خیر

آیا در حال حاضر تمایلی به راه اندازی کسب و کار دارید؟ بله

خیر
تبلیغات متنی