امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

تارخچه ی آزمون آلفا و بتای ارتش

0

در جنگ جهانی اول، برای سنجش افرادی که وارد ارتش می شدند، ضرورت یک آزمون هوش گروهی احساس شد-رابرت یرکز رئیس انجمن روان شناسی امریکا در راس کمیته ای متشکل از 40 روان شناس به تهیه ی چنین آزمونی اقدام کرد. این گروه پس از بررسی آزمون های مختلف، آزمون تدوین شده توسط آرتور اتیس را الگو قرار داد. اتیس در تدوین آزمون هوشی خود پرسش های چند گزینه ای را برای نخستین به کار بسته بود. بدینسان آزمون ارتشی آلفا و بتا ساخته شد. آزمون آلفا که یک آزمون کلامی بود برای افراد باسواد که خواندن و نوشتن زبان انگلیسی را می دانستند به کار می رفت. آزمون بتا یک آزمون غیر کلامی بود که به جای راهنمای کتبی یا شفاهی، روش نشان دادن از راه عمل و پانتومیم در آن به کار بسته می شد و در مورد افراد بی سواد یا کسانی که زبان انگلیسی نمی دانستند اجرا می شد (شریفی، 1388، ص. 22).

تبلیغات متنی