امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش مالزی

0

ساختار آموزشی

از آنجائیکه آموزش، در زمره اولویت‌های اساسی دولت مالزی می‌باشد از این رو سالانه مبالغ کلانی از بودجه ملی به اهداف آموزشی این کشور اختصاص می‌یابد.تحصیل در مقاطع ابتدائی و متوسطه برای کلیه دانش‌آموزان رده های سنتی 7 تا 17 سال رایگان می باشد. سن ورود به سال اول ابتدائی 7 سالگی است. سن فارغ التحصیلی دانشگاهی نیز، 22 سالگی است. بالغ بر 97%‌ کودکان رده سنی 7 سال مالزیایی در سیستم آموزشی دولتی، مشغول به تحصیل می‌باشند.نرخ افراد باسوادکشور مالزی بالغ بر،‌ 93% می‌باشد که از جمله بالاترین ارقام افراد با سواد دنیا، به شمار می آید. در آینده‌ای نه چندان دور دولت مالزی به اجباری سازی آموزش ابتدائی برای کودکان مالزیایی مبادرت خواهد کرد.

تبلیغات متنی