امروز شنبه 12 اسفند 1402

مقیاس هولمز راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی

0

قیاس هولمز راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی

«مقیاس استرس»

موقعیت های زیر را یک به یک بخوانید، دگرگونی های زندگی خود را در دوازده ماه گذشته و امتیازهای مربوط به آن ها را علامت بزنید.

موقعیت امتیاز پاسخ
1- فوت همسر 100  
2- طلاق 73  
3- جدایی از همسر 65  
4- زندانی شدن 63  
5- فوت یکی از اعضای خانواده 63  
6- زخمی یا بیمار شدن 53  
7- ازدواج 50  
8- از دست دادن کار  47  
 9- آشتی با همسر 45   
 10- بازنشستگی 45   
 11- تغییر در سلامتی یکی از اعضای خانواده 44   
 12- حاملگی 39   
 13- مسائل جنسی 39   
 14- ورور عضو جدید به خلنواده 39   
 15- تغییر در کار 39   
 16- تغییر در مضعیت اقتصادی 38   
 17- تغییر در تعداد درگیری ها با همسر 35   
 18- وام مهم مسکن 32   
 19- ناتوانی در پرداخت وام مسکن یا وام دیگر 30   
 20- تغییر در مسؤولیت های زندگی 29   
 21- رفتن یک فرزند از خلنه 29   
 22- اختلاف با والدین همسر 29   
 23- تحقق یافتن برنامه های شخصی سطوح بالا 28   
24- شروع مجدد یا قطع کار همسر  26   
 25- شروع یا پایان تحصیلات 26   
 26- تغییر در شرایط زندگی 25   
 27- تجدید نظر در عادات شخصی 24   
 28- مساله با والدین 23   
 29- تغییر در ساعات یا شرایط کار 20   
 30- تغییر محل سکونت 20   
 31- تغییر محل تحصیل 20   
 32- تغییر در سرگرمی ها 19   
 33- تغییر در فعالیت های مذهبی 19   
 34- تغییر در فعالیت های اجتماعی 18   
 35- وام کوچک خرید خانه یا... 17   
 36- تغییر در ساعات خواب 17   
 37- تغییر در تعداد دورهم جمع شدن های خانوادگی 16   
 38- تغییر در عادات غذایی 15   
 39- گذراندن تعطیلات تابستانی 13   
 40- شرکت در جشن های نوروزی 12   
 41- خلاف کاری های جزیی 11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تبلیغات متنی