امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

آموزش گرامر صفات مفعولی در انگلیسی

0

کاربرد صفات مفعولی (Past Participle adjective) در انگلیسی

«صفات وجه وصفی» صفت‌ های هستند گه دو نوع دارند؛ نوع اول آنها با ساختار مضارع فعل و نوع دوم آن با ساختار ماضی فعل (چه فعل با قاعده باشد چه بی‌ قاعده باشد) ساخته می‌ شوند. آنها می‌ توانند قبل از اسم یا ضمیر قرار بگیرند و اطلاعاتی درباره‌ ی آن بدهند.

نوع اول: «صفات وجه وصفی مضارع» که با اضافه کردن ing- به فعل ساخته می‌ شود.

نوع دوم: «صفات وجه وصفی ماضی» که با اضافه کردن ed- یا d- به فعل ساخته می‌ شود.

البته همیشه استثنائاتی نیز وجود دارد. برای مثال:

He is sometimes misunderstood

مردم گاها درباره او دچار سوء تفاهم می‌ شوند.

In this city, he is a wellknown man

در این شهر او یک مرد شناخته شده‌ ای (سرشناس) است.

She is a talented student

او یک دانش آموز با استعداد است.

در مقاله صفات مفعولی (Past Participle adjective) به مباحث مربوط به نحوه ساخته شدن این صفات به همراه استثنائات آن و به طور کل گرامر مربوط به آن، به تفضیل پرداخته شده است.

تبلیغات متنی