امروز پنجشنبه 10 فروردین 1402

آزمون ادراک تعامل اجتماعی

0
آزمون ادراک تعامل اجتماعی
«کارول، آر، گلاس» 30 ماده
وقتی مردم به موقعیت های اجتماعی متفاوت وارد می شوند، مسلما به موضوع های مختلف فکر می کنند. فهرست زیر افکاری را شمال می شود که چیش از ایجاد رابطه با یک فرد، به هنگام داشتن رابطه با او و پس از آن به ذهنتان می رسد . البته منظور ما کسی است که م یخواهید او را خوب بشناسید. هر سوال را خوب بخوانید و ببینید که ان فکر، پیش از برقراری ارتباط، به هنگام داشتن ارتباط و پس از آن، احتمالا چند بار به ذهنتان رسیده است. عدد لازم را از مقیاس زیر انتخاب کنید.
1= اصلا به ذهن من نرسیده است.
2= این فکر خیلی کم به ذهن من رسیده است.
3= این فکر گاهی به ذهن من رسیده است.
4= این فکر خیلی زیاد به ذهن من رسیده است.
5= این فکر همیشه به ذهن من رسیده است.
تا می توانید صادقانه پاسخ دهید.
1- وقتی نمی دانم که چه بگویم، احساس می کنم خیلی عصبی می شوم.
2- معمولا خیلی راحت می توانم برای زنان (مردان) حرف بزنم.
3- دوست ندارم برای مردم صحبت کنم.
4- به تدریج احساس راحتی می کنم.
5- از این که طرف مقابل نسبت به من چه فکر می کند، می ترسم.
6- بدون نگرانی، بدون ترس و بدون اضطراب عمل می کنم.
7- از این کار وحشت دارم.
8- بدون تردید از من خوشش نخواهد آمد.
9- احتمالا می توانم، با در دست گرفتن ابتکار عمل، خیال او را راحت کنم.
10- به جای آن که بتوانم کاری انجام دهم، می توانم به بهترین شیوه شناختن او فکر کنم.
11- ملاقات با مردم تا اندازه ای مرا ناراحت می کند، به نحوی که کارها بد انجام می گیرد.
12- بدترین اتفاقی که ممکن است پیش بیاید، این است که برای او خوشایند نباشم.
13- ممکن است او بخواهد، به همان اندازه که من برایش حرف می زنم، برایم حرف بزند.
14- موقعیت خوبی است.
15- اگر در این بحث شکست بخورم، کل اعتماد به نفس خود را از دست خواهم داد.
16- آن چه بگویم بدون تردید خنده دار خواهد شد.
17- چه چیزی دارم که از دست بدهم؟ به امتحانش می ارزد.
18- موقعیت خاصی است، اما می توانم موفق شوم.
19- خدای من، دوست ندارم این کار را انجام بدهم.
20- اگر پاسخ نمی داد، به شدت تحقیر می شدم.
21- یا باید نسبت به او احساس خوبی داشته باشم، یا باید احساس ناراحتی کنم.
22- تو واقعا یک احمق هستی.
23- تردید ندارم که به نحوی طرد خواهم شد.
24- با همه می توانم روبرو شوم.
25- حتی اگر موفق نشوم، دنیا به آخر نخواهد رسید.
26- احمق و بی دست وپا هستم، بدون تردید او متوجه خواهد شد.
27- احتمالا مسائل مشترک زیادی داشته باشیم.
28- احتمال دارد که خیلی از یکدیگر خوشمان بیاید.
29- می خواهم بروم از این موقعیت خلاص شوم.
30- باید با احتیاط کامل قدم بردارم.
ماخذ: گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت. نشر ساوالان. 1380