امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش کویت

0

ساختار آموزشی

تاریخچه آموزشی

در سال1912م گروهی از بازرگانان کویت دست به تأسیس مدرسه ای زدند که معلمین آن، از سایر کشورهای عربی بودند؛ غرض ازتأسیس این مدرسه، تربیت حسابداران ودفتردارانی بود که بتوانند احتیاجات بازرگانها را مرتفع سازند. تعلیم و تربیت، طبق اصول جدید، ازسال 1936م شروع گردید، ولی تا پایان سال 1954م. توسعه آموزش و پرورش چندان سریع نبود. البته سیستم آموزشی ازسال 1965م بین مقطع سنی شش تا چهارده سال اجباری شد.

ساختار نظام آموزشی کویت از 4سال دوره ابتدایی، 4سال دوره میانی و 4سال دوره متوسطه متشکل می گردد. 4سال دوره ابتدایی و 4سال دوره میانی، در مجموع 8سال دوره آموزش اجباری را تشکیل می دهند تحصیلات به زبان عربی است و در تمام مراحل رایگان می‌باشد. علاوه بر این،کلیه دانش آموزان از لباس، غذا و لوازم تحریر و وسیله نقلیه رفت و آمد مجانی استفاده می‌کنند. آموزش و پرورش و آموزش عالی در کویت دارای دو وزارتخانه است ولی یک وزیر مسئولیت آنرا به عهده دارد. مدارس نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند: مدارس دولتی” و “مدارس خصوصی”که تحت پوشش برنامه های وزارت آموزش و پرورش اداره می‌شوند “مدارس غیر انتفاعی”در انجا رشد خوبی دارند و تعداد کل مدارس و آموزشگاه‌ها در سال 94-93م. 556 باب مدرسه دولتی و 251 باب مدرسه خصوصی بود، که این رقم در سال 95-94م. به 574 باب مدرسه دولتی و 2256باب مدرسه خصوصی بود که میانگین بی‌سوادی 8/22 درصدکه 5/5 درصد آن مرد و 3/17 درصد زن، در همان سال بوده است. مدارس دولتی کویت زیر نظر اداره تعلیم خاص، که تابع وزارت آموزش و پرورش است، اداره می‌شود.مدارس خاصی که به اتباع کشورهای خارجی تعلق دارد عبارت است از؛ مدارس کشورهای انگلیس، فرانسه، امریکا، آلمان، ایران، هند و پاکستان. حد متوسط شهریه دریافتی سالانه، مبلغی بالغ بر 120 دینار کویتی برای مدارس آسیایی و 900 دینار کویتی برای مدارس عربی، می‌باشد.که مدت زمان فعالیت آنها در طی هفته، از روز دوشنبه تاچهارشنبه می باشد. اتمام سال تحصیلی مدارس، در اواخر خردادماه است.تعلیم را می توان در این کشور به3بخش آموزش و پرورش پیش دانشگاهی،آموزش عالی و آموزش های خاص تقسیم نمود.

تبلیغات متنی