امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی صنعت چایی

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

کلیات و شناخت طرح

موضوع شرکت

مقدمه

پیشینه چای در ایران

چای از ایران به اروپای شرقی رفت

چای ختایی خانه

کشت چای و مناسبات تولیدی کشاورزی

تقسیم کار

اشتغال زایی

فرآوری

گونه های فرآورد چای

چای مادر مخدر

چای ماده خواب شکن

نرم کردن گوشت

رنگ

کاربردهای جنبی

پیش گیری از غریب گز

تشخیص فرد خطاکار

محصول

زمین

محوطه سازی

ساختمان سازی

ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

شرح مختصر فر آیند و رسم نمودار تولید

تاسیسات

وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه

مواد اولیه و بسته بندی

آب برق و سوخت مصرفی

برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری

برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی

بر آورد سرمایه ثابت

هزینه های قبل از بهره برداری

برآورد سرمایه در گردش

نحوه سرمایه گذاری

بر آورد هزینه استهلاک

هزینه های تولید سالیانه

قیمت تمام شده محصول

قیمت فروش محصول

محاسبه نقطه سرمایه سر به سر

سود و زیان ویژه (سود)

ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبتهای آن

کل سرمایه گذاری سرانه

نرخ بازدهی سرمایه

دوره برگشت سرمایه

مشخصات محصول تولیدی

مشخصات پرسنل

بر آورد انرژی مورد نیاز

شرح مختصری از روش تولید

نام و میزان مواد اولیه و قطعات مصرفی

مشخصات ماشین آلات تولیدی

مشخصات وسائل جنبی تاسیساتی و اداری

دوره برگشت سرمایه

مشخصات محصول تولیدی

مشخصات پرسنل

نام و میزان مواد اولیه و قعات مصرفی

مشخصات ماشین آلات تولیدی

مشخصات وسائل جنبی تاسیساتی و اداری

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی