امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی بانک کشاورزی

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

تأسیس بانک

آشنایی با اهداف بانک

آخرین تراز مالی بانک کشاورزی

تاریخچه و معرفی بانک کشاورزی

نوآوریهای بانک کشاورزی

تلفن بانک کشاورزی (تلفن بانک مهر)

دستورالعمل مربوطه

تغییر رمز اول کارت CARD PIN

تخصیص یا تغییر رمز دوم کارت PIN 2

امکانات مورد استفاده تلفنبانک کشاورزی

دستورالعمل پرداخت مکانیزه قبوض از طریق تلفنبانک سیستم مهر بانک کشاورزی

خدمات اینترنت و اینترانت

پست صوتی (سامانه پرسش و پاسخ)

کشاورز کارت

راهنمای استفاده از کشاورز کارت

مراحل خرید

مهر کارت

کارت ملی جوان

ایران کارت

مهر کارت نوجوان

مزایای مهرکارت نوجوان

اس ام اس بانک

سیستم پرداخت مکانیزه قبوض از طریق دستگاههای خود پرداز بانک کشاورزی

منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی