امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

تاریخچه تعاون و تعاونی ها در ایران

0

تعداد صفحات: 37 صفحه

تاریخچه تعاونی ها

تعاونیهای سنتی در ایران

تعاونیهای رسمی در ایران قبل از انقلاب

انواع تعاونیها در ایران

سازمان مرکزی تعاون روستایی(تشکیل شرکتهای تعاونی روستائی)

شرکتهای تعاونی کارگری

شرکتهای تعاونی تولیدی روستائی

شرکت تعاونی بعد از انقلاب (سال 1357 ببعد)

ارزشها در تعاونی

اصول تعاون

سیاستهای بخش تعاون در سند تلفیقی

ترویج تعاون

اصول ترویج تعاون

مخاطبین ترویج تعاون

ترویج تعاون و مخاطبین عام

ترویج تعاون و مخاطبین خاص

روشهای آموزشی - ترویجی در بخش تعاون

تأثیر عوامل مختلف در روشهای آموزشی در ترویج

تقسیم بندی تکنیک های آموزشی انفرادی در ترویج تعاون

حضور تعاونی ها در تامین مسکن اقشار جامعه بهترین شیوه برای تامین عدالت اجتماعی است

منابع

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی