امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

استانداری آذربایجان غربی

0

تعداد صفحات: 70 صفحه

آذربایجان غربی در یک نگاه

مهمترین جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان

دریاچه ارومیه

تعاربف عناوین

استاندار

فرماندار

بخشدار

اهداف و وظایف

هدف

وظایف کلی

وزارت کشور

اهداف وزارت کشور

معرفی استاندار

شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوب شورایعالی اداری1377)

واحدهای تابعه

اهداف و وظایف استانداری آذربایجان غربی

اهداف و وظایف حوزه دفتر استاندار

اهداف و وظایف اداره روابط عمومی و امور بین الملل

اهداف و وظایف حراست

اهداف و وظایف بازرسی وارزیابی عملکرد

اهداف و وظایف دفتر امور خانواده و بانوان

اهداف و وظایف حوزه معاونت سیاسی و امنیتی

اهداف و وظایف دفتر انتظامی و امنیتی

اهداف و وظایف دفتر سیاسی و انتخابات

اهداف و وظایف دفتر انتظامی و امنیتی

اهداف و وظایف دفتر امور اجتماعی و شوراها

اهداف و وظایف حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

اهداف و وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی

اهداف و وظایف دفتر منابع انسانی و تحول اداری

اهداف و وظایف اداره کل امور اداری و مالی

اهداف و وظایف دفتر فن آوری اطلاعات

اهداف و وظایف دفتر آموزش و پژوهش

اهداف و وظایف حوزه معاونت برنامه ریزی

اهداف و وظایف معاونت برنامه ریزی

اهداف و وظایف دفتر برنامه ریزی و بودجه

اهداف و وظایف حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی

اهداف و وظایف حوزه معاونت عمرانی استانداری

اهداف و وظایف دفتر فنی

اهداف و وظایف دفتر امور شهری

اهداف و وظایف دفتر امور روستایی

اهداف و وظایف دفتر بازسازی حوادث غیرمترقبه استان

چارت سازمانی

نمایندگان استان

خرید و دانلود - 53000 تومان
تبلیغات متنی