امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارورزی سازمان بهزیستی (شرح سازمان)

0

تعداد صفحات: 15 صفحه

مبانی حقوقی فعالیت های سازمان

قوانین تسهیل کننده ارائه خدمات

دیده اجتماعی و در معرض آسیب

ماموریت های سازمان بهزیستی

ترکیب اعضای شورای مرکزی مشارکتهای مردمی با بهزیستی عبارتند از

معاونت توانبخشی

توانبخشی اجتماعی

توانبخشی آموزشی

معاونت امور فرهنگی و پیشگیری

مأموریت معاونت

اهداف معاونت

آشنایی با اهداف و وظایف بهزیستی در رابطه با تاسیس مجتمع

خدمات بهزیستی رفاه

آشنایی با سازمان بهزیستی خراسان شمالی

معرفی سازمان بهزیستی خراسان شمالی

منشور اخلاقی سازمان بهزیستی خراسان شمالی

حوزه معاونت پشتیبانی

اهم وظایف

امور اداری

تامین نیروی انسانی

کارگزینی

آموزش

امور مالی

دبیرخانه

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی