امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی کارخانه تولیدی پنبه ریز

0

تعداد صفحات: 64 صفحه

مقدمه

فصل اول: معرفی طرح

کلیات طرح

خلاصه طرح

محصولات شرکت

اساسنامه و ثبت شرکت

آگهی تأسیس شرکت

اظهارنامه ثبت شرکتها سهامی خاص / عام

فصل دوم: اهداف، استراتژیها و بازاریابی

شرح مأموریت

چشم انداز طرح

اهداف شرکت

استراتژیهای کارخانه پنبه ریز

بازاریابی

فصل سوم: کلیات طرح

زمین مورد نیازطرح

ساختمانهای اداری

ساختمان واحد تولید

پلان طرح

نیروی انسانی مورد نیاز

حقوق ودستمزد

شرح وظایف پرسنل

سازماندهی نیروی انسانی

چارت سازمانی

فصل چهارم: بررسی های فنی

انرژی برق

انرژی آب

سوخت

تاسیسات حرارتی

تاسیسات برودتی

ارتباط

تاسیسات تهویه واطفاع حریق

فصل پنجم: فرآیند تولید

نمودارفرایند تولید

مواد اولیه ومنابع تامین آن

ابزار و وسایل مورد نیازطرح

طرح استقرارماشین آلات

برنامه زمان بندی اجرای پروژه

پلان استقرارماشین آلات

مکان یابی ومحل اجرای طرح

فصل ششم: محاسبات مالی

هزینه های سرمایه ای تاسیسات وانرژی

هزینه های مصرفی انرژی

هزینه ساختمان سازی

محاسبه هزینه محوطه سازی

حقوق و دستمزد

هزینه مواد اولیه

هزینه وسایل نقلیه وحمل ونقل

هزینه تامین ماشین آلات وتجهیزات خط تولید

محاسبه سرمایه ثابت

هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه تولید سالیانه طرح

هزینه مواد اولیه

هزینه حقوق ودستمزد

هزینه انرژی

هزینه تعمیرونگهداری

هزینه استهلاک

هزینه ثابت ومتغیر

بهای تمام شده کالای فروش رفته

موجودی کالا ی اول دوره

محاسبه سود وزیان

صورت حساب سرمایه

ترازنامه پایان دوره

بدهیها وحقوق صاحبان سهام

دارائیهای جاری

حقوق صاحبان سهام

نسبتهای مالی

نسبتهای نقدینگی

محاسبه نقطه سربه سر تولید

برنامه زمان اجرای طرح

خرید و دانلود - 53000 تومان
تبلیغات متنی