امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی بخش ژنتیک و اصلاح نباتات

0

تعداد صفحات: 11 صفحه

مقدمه

ایجاد ارقام نر عقیم

پاکت زنی و سرزنی

بذرگیری

بررسی مقاومت ژنوتیپ های مختلف توتون تیپ شرقی به کرم غنچه خوار توتون

بررسی اثر مقادیر مختلف کود ازت روی شاخص های رشد. خصوصیات زراعی و کیفی چند رقم توتون گرمخانه ای

بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف توتون تیپ شرقی

بازدیدهای انجام شده

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی