امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی موسسه آفات و بیماری های گیاهی بخش علفهای هرز

0

تعداد صفحات: 80 صفحه

مقدمه

ترکیبات شیمیایی

خواص دارویی

ترکیبات شیمیایی

خواص داروئی

مضرات

گوجه فرنگی

کلیات گیاه شناسی

خواص داروئی

pH مخصوص اینکار تعیین

قسمت مدرج

مراحل کشت دو ایزوله

مراحل کشت دو ایزوله

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی