امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی جهاد کشاورزی (نانوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی)

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

فناوری نانوچیست؟

نانوذرات

نانوذرات چند شاخه ای Dendrimers

اثرات نامطلوب نانوذرات

نانوماشین ها

نانوبیوتکنولوژی

مثال هایی از نانو ماشین ها در طبیعت

مرور مختصر بر ماشین های بیومولکولی

موتور سازنده ATP

استفاده از باکتری ها به کمک علم نانوتکنولوژی

علم نانو و علوم کشاورزی

نانو تکنولوژی و گیاهپزشکی

محلول تثبیت کننده شن با کمک فناوری نانو

نانوتکنولوژی و خاک

خاکهای مصنوعی (هیدروژل های نانوساختار سوپر جاذب آب)

گزارش جدید مبنی بر نانوتکنولوژی در کشاورزی و مواد غذایی

کاربرد، مزایا و عوامل خطرناک (ضرر و زیان)

جمع بندی و چشم انداز آینده

منابع و مآخذ

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی