امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی پرورش گلهای تزئینی

0

تعداد صفحات: 65 صفحه

تاریخچه و سبکهای گوناگون هنر باغ سازی در جهان

فصل اول توسعه باغ سازی کهن

بخش اول بابل

فصل دوم توسعه ی باغ سازی در قرون وسطی

بخش اول ایتالیا

بخش دوم فرانسه

بخش سوم انگلستان

بخش چهارم خاوردور

تاریخچه و سبک های پردیس سازی در ایران

فصل اول: تحول تاریخی باغ در ایران

بخش اول: باغ های تیموری

بخش دوم: باغ های صفوی پاشاه عباسی

بخش سوم: باغ های قاجاری

بخش چهارم: باغ های شیراز

باغ تخت

باغ ارم

بخش پنجم: باغ های تبریز

بخش اول: مصاحبه با کارشناس گلخانه

نتایج تحقیقات

گلخانه ها

نوع گلهائی که در گلخانه ها تولید می شود.

دما و رطوبت در گلخانه ها

بازار یابی

تبلیغات

پرورش گلها در فضای آزاد

پرورش گلهای زینتی درگلخانه

عنوان طرحپرورش گلها و گیاهان زینتی

محل اجرای طرح

مشخصات متقاضیان

محصول

سرمایه گذاری (ارقام به هزار ریال)

ساختمان (ارزش به هزارریال)

تأسیسات (ارزش به هزارریال)

ماشین آلات و تجهیزات (ارقام به هزار ریال)

محوطه سازی و مواد اولیه (ارزش به هزار ریال)

هزینه آب و برق مصرفی

برآورد هزینه تعمیرات سالیانه (ارقام به هزار ریال)

برآورد حقوق و دستمزد و کارکنان دائم طرح (ارقام به هزار ریال)

برآورد سرمایه ثابت

هزینه های سرمایه ای

هزینه های قبل از بهره برداری

برآورد سرمایه در گردش (ارقام به هزار ریال)

ارزش تولیدات طرح (ارقام به هزار ریال)

برآورد هزینه استهلاک (ارقام به هزار ریال)

هزینه های تولید سالانه

قیمت تمام شده محصول

محاسبه ی سر به سر (در100% راندمان)

نحوه سرمایه گذاری (مبالغ به هزار ریال)

سود وزیان ویژه (سود)

ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبتهای آن

کل سرمایه گذاری سرانه

منابع و مأخذ

خرید و دانلود - 53000 تومان
تبلیغات متنی