امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی چمن و چمن کاری در شهرداری

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

مقدمه ای از شهرداری منطقه 19 تهران

تاریخچه مختصر منطقه

مقدمه ای از چمن و چمن کاری

روز اول

خاکبرداری با بیل مکانیکی جهت خاکریزی زراعی برای کاشت چمن وگونه های گیاهی

تعریف خاک ورزی

تسطیح یا ترازبندی

روز دوم

تعریف رگلاژ

روز سوم

روز چهارم

روز پنجم به بعد

روز دهم

از روز دهم تا 15 (پایان کاراموزی)

کوتاه کردن چمن

هدف از هرس چمن

مبارزه با علفهای هرز و بیماریها

زردی چمن

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی