امروز شنبه 12 اسفند 1402

مقایسه آموزش و پرورش ترکیه

0

ساختارآموزشی

به موجب قانون اصول آموزش ملی شماره1739، سیستم آموزش ملی ترکیه شامل دو قسمت اساسی به نام آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی است.

آموزش رسمی

آموزش رسمی به معنای سیستم مدرسه ای است. سیستم مدرسه ای آموزش ملی ترکیه شامل چهار سطح ذیل است:

1 آموزش پیش دبستانی

2 آموزش ابتدایی

3 آموزش متوسطه

4 آموزش عالی

تبلیغات متنی