امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

بررسی چالشهای مالی نظام مالیاتی ایران

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

مقدمه

چالش های معرفتی نظام مالیاتی

اصول مالیاتی

نگرشی به کاستی های نظام مالیاتی ایران

بی توجهی به کاربردهای it، مشکل توسعه و اصلاح نظام مالیاتی ایران

چالش های مالیاتی تولید و سرمایه گذاری

از تعدد نرخ ها تا جرایم مالیاتی

مؤدیان مالیاتی

فرهنگ مالیاتی

تمکین

خودتشخیصی

حقوق مالیاتی

وضع موجود

مشکلات

راهکار

منابع

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی