امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

بودجه بندی در شرکت پتروشیمی

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

تاریخچه فعالیت شرکت

پیمانکاران عمده مجتمع

ضوابط مالی موردنظر در تهیه و تنظیم بودجه

بودجه های جاری و سرمایه ای غیر مرتبط با طرح (اموال)

ضوابط و نحوه ارائه مصارف ارزی

بودجه ارزی جاری وسرمایه ای غیر مرتبط به طرح

بودجه ارزی طرحها و پروژه های سرمایه ای

دستورالعمل اجرائی دولت

بودجه تولید

بودجه فروش

بودجه هزینه های جاری

نحوه بودجه بندی گروههای 23 گانه فوق به شرح ذیل است

حقوق و مزایای کارمندان

ترفیعات گریدی

افزایشات عمومی دولت

دستمزد و مزایای کارگران

سایر هزینه های کارکنان

کالا و مواد مصرفی

لوازم ایمنی و آتش نشانی

قطعات و لوازم یدکی کارخانه

سایر قطعات و لوازم یدکی

خدمات پیمانکاری و تخصصی

کارمزد خدمات فنی / اداری و مالی پتروشیمی NPC

کامزد خدمات فروش بازرگانی پتروشیمی

بیمه کارخانه

بیمه ماشین الات

هزینه های مالی

هزینه استهلاک

خدمات دریافتی از شرکتهای گروه

بازیافت خدمات به شرکتهای عضو گروه واشخاص ثالث

بودجه هزینه های سرمایه ای

طرحهای جدید

طرحهای در دست اجراء

طرحهای قابل تکمیل

اموال غیر مرتبط به طرح

بودجه سود و زیان

بودجه منابع و مصارف وجوه

کنترل بودجه

سیستم شناسایی، صورت برداری و شماره گذاری اموال

هدف

نحوه شماره گذاری اموال منقول و غیر منقول

محل استاندارد نصب شماره روی اموال منقول و غیر منقول

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی