امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کارآموزی بازرسی و کنترل کیفی سازه های جوشکاری

0

تعداد صفحات: 19 صفحه

فصل اول

معرفی شرکت

واحد فنی و مهندسی

واحد اجرائیات و بازرسی پروژه

واحد نظارت و تفسیر بازرسی

پروژه های در حال انجام شرکت

بازرسی سازه فلزی به روش PT و MT

فصل دوم

بازرسی به روش مایعات نافذ

مراحل اصلی بکارگیری آزمون مایع نافذ

روشهای اعمال مایع نافذ

دلایل تمیز کردن سطحی

جدول زمان های لازم برای نفوذ مایع نافذ در مواد مختلف

انواع مایعات نافذ بر اساس نوع حذف شدن از سطح

مایعات نافذ قابل شستشو با آب

مایعات نافذ سپس معلق شونده

مایعات نافذ قابل زدودن با حلال

آشکارسازی علائم

زمان آشکارسازی

عوامل موثر در بررسی سطح برای مشاهده و ثبت نتایج بدست آمده

عملیات اساسی روش سپس معلق شونده چربی دوست

معلق کننده ها

آشکارسازها

فصل سوم

بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

روش بازرسی ذرات مغناطیسی یک روش غیر مخرب

سه شرط برای انجام روش ذرات مغناطیسی

قطعه باید مغناطیسی شود

مزایای روش ذرات مغناطیسی

مراحل مختلف یک تست مغناطیسی

محدودیت های روش ذرات مغناطیسی

جهت تشخیص عیب در بازرسی ذرات مغناطیسی

مشخصات ذرات پودر تر

دلایل مغناطیس زدایی

مشخصات ذرات پودر خشک

دلایل عدم مغناطیس زدایی

دو نوع روش مغناطیس کردن وجود دارد که یکی پیوسته و دیگری پسماند است

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی