امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بودجه ریزی در سازمان حفاظت محیط زیست

0

تعداد صفحات: 8 صفحه

فصل اول: ساختمان و مستحدثات

فصل دوم: ماشین آلات وتجهیزات

فصل سوم: سایر دارائیهای ثابت

فصل چهارم: تغییر در موجودی انبار

فصل پنجم: اقلام گرانبها

فصل ششم: زمین،دارائیهای تولید نشده

فصل هفتم: سایر دارائیهای تولید نشده

طرحهای جاری

فصل اول: جبران خدمات کارکنان

فصل دوم: استفاده ازکالاها و خدمات

فصل سوم: هزینه های اموال ودارایی

فصل چهارم: یارانه

فصل پنجم: کمک بلاعوض

فصل ششم: رفاه اجتماعی

فصل هفتم: سایر هزینه ها

درآمدها و منابع تأمین اعتبار

درآمدهای وصولی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان

عناوین طرحهای عمرانی که در دست اجرا می باشد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی