امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پرسش و پاسخ جامعه بیمه ای

0

تعداد صفحات: 24 صفحه

بیمه عمر چیست و انواع آن کدامند؟

مردم پس اندازشان را هر چند اندک باشد، بهتر است به بانک بسپارند یا با آن بیمه عمر و حوادث بخرند؟

ویژگی بیمه عمر در مقایسه با بیمه های غرامتی چیست؟

در بیمه عمر و حوادث ممکن است بیمه گذار درعین حال بیمه شده و استفاده کننده هم باشد. در این صورت مشکلی درزمان یافای تعهد برایبیمه گر پیش نمی آید. ولی گاهی اوقات استفاده کننده از سرمایه بیمه شده، شخص دیگری است. دراین مورد وظایف و تکالیف بیمه گذار و استفاده کننده چیست؟

چرا شرکت بیمه باید ذخایر فنی نگه دارد؟

چرا فوت که خطر احتمالی تلقی نمی شود و حتمی است بیمه پذیر است؟

عامل تهیه نرخ در بیمه عمر جدول مرگ و میر است و در تهیه جدول مرگ و میر سن عامل اصلی مرگ و میر شناخته شده است به همین دلیل پایه تنظیم جدول مرگ و میر سن است. از نظر بیمه گر چه عوامل دیگری در مرگ و میرانسان موثرند؟

بیمه تمام عمر تأخیری خطرفوت چه نوع بیمه ای است؟

بیمه عمر مستمری بازماندگان چیست؟

بیمه عمر سرمایه فرزندان چیست؟

بیمه عمر دو نفره چیست؟

بیمه تمام عمر به نفع استفاده کننده معین چیست؟

بیمه عمر خانوادگی چیست؟

چرا می گویند: قرارداد بیمه عمر قراردادی است که از نظر بیمه گذار جایز است وپرداخت حق بیمه نیز اختیاری است؟

بیمه های عمر گروهی چیست و چه کسانی می توانند از آن بهره مند شوند؟

دربیمه عمر، بیمه گر چگونه ریسک را انتخاب می کند؟

در بیمه عمر، چه مواردی استثناست؟

بیمه شده در مقابل خطر فوت زمانی بیمه شده است.بیمه گر در چه مواردی تعهد دارد و در چه مواردی متعهد نیست؟

در بیمه عمر، پرداخت حق بیمه اجباری نیست و بیمه گذار هر وقت مایل باشد می تواند از پردخت حق بیمه خودداری کند.چه دلایلی وجود دارد که پرداخت حق بیمه اختیاری باشد؟

در بیمه های عمر ذخیره ریاضی چیست و چرا شرکت های بیمه باید برای پرتفوی خود آن را محاسبه و نگهداری کنند؟

تبدیل بیمه نامه عمر به بیمه نامه با سرمایه مخفف چیست؟

بازخرید بیمه نامه عمر چیست وچگونه صورت می پذیرد؟

بیمه گذار چگونه و چه هنگامی می تواند استفاده کننده از مزایای بیمه عمر را تعیین کند؟

در بیمه عمر،بیمه گر برای ارزیابی ریسک از چه طرقی می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورد؟

آیا در بیمه عمر، بیمه گر حتماً باید از طریق معاینه پزشکی ریسک را ارزیابی کند یا این که امکان انتخاب بدون معاینه پزشکی هم وجود دارد؟

در بیمه عمر، چه کسی استفاده کننده را تعیین می کند؟

در بیمه عمر چه کسی می توانداستفاده کننده باشد؟

در بیمه عمر در صورتی که به هر علت استفاده کنده مشخص نباشد تکلیف تعهد بیمه گر چه خواهد شد؟

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی