امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی آشنایی با صنعت رنگ

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

آشنایی با محل کارآموزی

شرکت صنایع پودر مهرباران

صنعت رنگ سازی

تاریخچه

اجزای تشکیل دهنده رنگها

انواع رنگدانه ها

سولفید روی و لیتوپن

رنگ دانه های فلزی

رنگ دانه های الوان

رنگ های روغنی

رنگ های پلاستیکی

نقش ساختمان شیمیایی الیاف در تعیین رنگ مورد نیاز

رنگهای مستقیم یا رنگهای جوهری

رنگ خمیری

رنگ پخش شونده

رنگهای شیمیایی

رنگهای شیمیایی پشم

اثرات رنگ چیست؟

رنگهای مورد استفاده در رنگرزی

رنگهای شفاف

رنگهای غیر شفاف

بتونه و انواع آن

بتونه چوب

بتونه همرنگی

مستربچ و پودر رنگ

ماده پایه

پخش شوندگی

انواع مستربچ های موجود

شستشوی قطعات با امواج ماورای صوت

مزیتهای اجرای این سیستم شستشو

رنگرزی الیاف پشم با روناس

طریقه ساخت رنگ (هماتوکسیلین-ائوزین) روش رنگ آمیزی اسلاید با رنگ E&H

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی