امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

چدن های مقاوم به اکسیداسیون و حرارت حاوی آلومینیوم

0

تعداد صفحات: 29 صفحه

مقدمه

ساختمان سطح مقطع و تاثیر آن روی خواص مکانیکی

فازهای کاربیدی در چدنهای نیکل سخت

تاثیر شکل و اندازه کاربیدها

اندازه دانه‌ ها

ساختمان زمینه

اثر عناصر آلیاژی

تجهیزات ذوب

عملیات ذوب چدن در کوره‌ القایی بدون هسته

ملاحظات خاک نسوز کوره

حرکت مذاب در قالب و سیستم راهگاهی

قالبگیری

انواع ماسه

ماسه سلیسی

ماسه ریز کن

ماسه کرومیتی

ماسه اولیون

ماسه شاموتی

مخلوط‌های ماهیچه‌ برای قطعات چدن

استفاده از بازدارنده

تغذیه

تمیز کاری

عملیات حرارتی چدنهای سفید

تبدیل آستنیت در ارتباطبا عملیات حرارتی

تبدیل مارتنزیتی

تعیین سختی

محاسبات شارژ به قرار زیر می‌باشد

عملیات حرارتی

منابع

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی