امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

گزارش کار آزمایشگاه فیزیک (قانون ارشمیدس)

0

تعداد صفحات: 3 صفحه

مقدمه

هدف آزمایش: اندازه گیری چگالی مایعات و جامدات با استفاده از قانون ارشمیدس

وسایل مورد نیاز

شرح آزمایش

آزمایش شماره 1

آزمایش شماره 2

آزمایش شماره 3

نتیجه آزمایش

پاسخ سوالات آزمایش

جواب 1

جواب 2

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی