امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

بررسی بازیهای رایانه ای و نقش آن در اختلالات رفتاری کودکان

0

تعداد صفحات : 25 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

اهداف کلی تحقیق

اهداف جزئی تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه

اختلالات رفتاری کودکان

انواع اختلالات رفتاری

تاریخچه بازی های رایانه ای

تاریخچه بازی های رایانه ای در ایران

تقسیم بندی بازی های رایانه ای

مبانی نظری تحقیق

فصل سوم: نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادات تحقیق

منابع

خرید و دانلود | 33,000 تومان
تبلیغات متنی